Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu


 Ana Sayfa > Şantiye 
Şantiye  

Şantiyecilere Öneriler Şantiyede Verimliliği Arttırıcı Öneriler
Şantiye İşletme  Şantiye Kuruluşunun Planlaması
Şantiye Tesisleri Mühendisin yaşı
Şantiye El Kitabı Şantiye Yönetimi (Yakında)
Uzay Kafes Çatı Sisteminin Avantajları   Şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Alınacak Önlemler
Beton Genel Teknik Şartnamesi (TS 802) Alçıpan Derz Dolgu İşleminde Dikkat Edilecek Noktalar
Alçıpan Bölme Duvar Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Alçıpan Duvar Giydirme Sistemlerinde Dikkat Edilecek Noktalar
Alçıpan Asma Tavan Sistemlerinde Dikkat Edilecek Noktalar Beton Yol ve Alanlar
İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları İnşaat İşlerinde Elektrikçilere Uyarılar 
Şantiyelerde Malzeme zayiatı ve Önleme Yolları Brüt Beton
Brüt Beton Kalıpları Su Tutucu Yapılar
Beton Kanallar ve Bacalar Asbestli - Çimento Oluklu Levha Kaplamalar
Çelik Konstrüksiyon İşleri Tuğla Duvarlar
Sıva Yapılması Gazbeton Duvar Uygulama Esasları
Beton Karışım Tablosu Büzlerin çap ve kalınlıklarına göre hacim ve ağırlıkları
Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 


S.NO

MALZEME VEYA BİLEŞENİN ADI

Kg/m³

 

1

DOĞAL TAŞLAR

 

 

a- Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar:

 

 

Bazalt, melafir, diyorit, garbo, gnayis, şistler

3000

 

Diyabaz

2900

 

Granit, siyanit, porfir, mermer

2800

 

Serpantin

2600

 

b- Tortul, sedimante taşlar

 

 

Kesif kalker, yoğun dolomit

2700

 

Grovak, kumtaşı, konglomera

2600

 

Kalker, kalker konglomeraları, traverten

2400

 

Gözenekli püskürük taşlar

<1600

2

DOĞAL ZEMİNLER

 

 

Kum, kum-çakıl

1800

 

Kil, sıkı toprak

2000

3

DÖKME MALZEMELER

 

 

Kum, çakıl, kırma taş (mıcır)

1800

 

Bims çakılı (3234)

£ 1000

 

Yüksek fırın cürufu

£ 600

 

Kömür cürufu

£ 1000

 

Gözenekli doğal taş mıcırları

1200-1500

 

Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681)

50-200

 

Genleştirilmiş mantar parçacıkları

£ 200

 

Polisten, sert köpük parçacıkları

15

 

Testere ve planya talaşı

200

 

Saman

150

4

SIVALAR, ŞAPLAR, HARÇLAR

 

 

Kireç harcı, kireç-çimento harcı

1800

 

Çimento harcı

2000

 

Takviyeli harç

1900

 

Alçı harcı, kireçli alçı harcı

1400

 

Agregasız alçı sıva

1200

 

Alçı harçlı şap, çimento harçlı şap

2000

 

Dökme asfalt kaplama ³15

2300

 

Anorganik asıllı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları

800-1000

 

Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç tabakaları

400-800

5

BÜYÜK BOYUTLU YAPI ELEMANLARI – BETONLAR

 

 

Normal beton, (TS 500’e uygun) doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış betonlar                                               Donatılı

                                                                          Donatısız

 

2400

2200

 

Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114’e uygun agregalarla)

 

800-2000

 

Yalnız genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649’a uygun)

 

300-1600

 

Cüruf Betonu

1200

 

Gözeneksiz agregalar kul. Yapılan hafif betonlar (boşluklu)

1600-2000

 

Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuartz kumu katılmadan yapılmış betonlar

 

600-200

 

Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuartz kumu katılmadan yapılmış betonlar (TS 3234’e uygun) (TS 2823’e uygun yapı elemanları dahil)

 

500-1200

 

Ahşap testere veya planya talaşı betonu

400-1200

 

Çeltik kapçığı betonu

600-700

 

Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar (TS 453’e uygun yapı elemanları dahil)

400-800

6

YAPI PLAKLARI VE LEVHALARI

 

 

Gaz beton yapı levhaları (TS453’e uygun plaklar) normal harçlı&yapıştırıcılı

500-800

 

Hafif betondan duvar plakları

800-1400

 

Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli, delikli, dolgu veya agregalı olanlar dahil) (TS451, TS452, TS1474’e uygun)

600-1200

 

Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhaları (TS 3682’ye uyg.)

600-900

 

Alçı karton plaklar

900

7

KAGİR DUVARLAR

 

 

Moloz taş duvar

2400

 

Beton taşı duvar

2200

 

Hafif taş duvar

800

 

TS 704, TS 705’e uygun tuğlalarla yapılan kagir duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinker (TS 4562) seramik klinker (TS 2902)

 

1800-2200

 

TS 704, TS 705’e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar

1200-2000

 

Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4377 ve TS 4916’ya uygun harç kullanılarak AB ve W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harç cepli)

 

700-1000

 

Yatay delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4563)

1000

 

Kireç-kumtaşı duvarlar (TS 808’e uygun)

700-2200

 

Gaz beton duvar blokları ile duvarlar (TS 453’e uygun)

400-800

 

Hafif betonsan dolu (TS 406), doğal bims betonsan TS 2823’e uygun, beton briket veya duvar blokları ile duvarlar

 

500-2000

 

Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla TS 3681’e uygun yapılmış beton briket veya duvar blokları ile duvarlar

 

500-800

 

Hafif betondan boşluklu bloklarla duvarlar (TS 2823’e uygun)

500-1400

 

Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla duvarlar (TS 406’ya uygun)

£ 1800

8

AHŞAP VE AHŞAP MAMÜLLERİ

 

 

İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar, yapı kerestesi (çam vb.)

600

 

Kayın, meşe, dişbudak, kontrplak, (TS 46), kontrtabla (TS 1047)

800

 

Yatık ve dik ahşap yonga levhalar

700

 

Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64)

600-1000

 

Hafif odun lifi levhalar

200-300

9

KAPLAMALAR

 

 

Linolyum

1000

 

PVC kaplamalar

1500

 

Halı vb. kaplamalar

250

 

Mastik asfalt kaplama ³ 7 mm

2000

 

Bitümlü karton

1100

 

Cam tülü armatürlü bitümlü pestil

1200

 

Armatürlü veya armatürsüz plastik pestil ve folyolar

1000-1200

10

ISI YALITIM MALZEMELERİ

 

 

Odun talaşı levhalar (TS 305)

360-570

 

Polistren-partiküler köpük (TS 7316)

³ 15

 

Poliüretan-fenol reçinesinden sert köpük levhalar (TS 2193)(TS 10981)

³ 30

 

Mineral ve bitkisel lifli yalıtım malzemeleri (TS 901)

8-500

 

 

Kaynak İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi http://www.imoizmir.org.tr

  


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer