Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu


 Ana Sayfa > Şantiye > Şantiyecinin El kitabı > Asbestli - Çimento Oluklu Levha Kaplamalar
Şantiyecinin El Kitabı - Asbestli - Çimento Oluklu Levha Kaplamalar  

İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları İnşaat İşlerinde Elektrikçilere Uyarılar 
Şantiyelerde Malzeme zayiatı ve Önleme Yolları Brüt Beton
Brüt Beton Kalıpları Su Tutucu Yapılar
Beton Kanallar ve Bacalar Asbestli - Çimento Oluklu Levha Kaplamalar
Çelik Konstrüksiyon İşleri Tuğla Duvarlar
Sıva Yapılması Gazbeton Duvar Uygulama Esasları
Beton Yol ve Alanlar
Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

101 Faydalı Link

101 Faydalı Program

İlan Panosu 

En İyiler

Ne Nerede Ucuz

Online Firma Katloğu


1- Asbestli-Çimento Oluklu levha  kaplamalarda enine (oluklara dik) bindirmeler 47 mm.dir.

 

2- Boyuna (Oluklar yönünde) bindirmeler, düşey kapalamada 10 cm, % 10-30 (6-17 derece) eğimli çatılarda 20 cm (1), daha fazla eğimlilerde 15 cm.dir. %10 (6 derece)’den aşağı eğim önerilmez. Ancak zorunlu durumlarda – ve de çok rüzgarlı bölgelerde % 15 (9 derece)’den aşağı eğimlerde - boyuna bindirmelere fitil halinde (Çekomastik vb.) macun konarak uygulama yapılır.(2)

 

3- Kaplamanın ara kesişmelerinde dört levha üst üste geldiğinden ara iki levhanın karşılıklı köşelerinin üçgen biçiminde kesilerek bu iki levhanın aynı yüze getirilmesi gerekir. Bu işlem testere ve spiralle keserek yapılır. Kerpetenle parça parça kırarak alıştırma kabul edilmez, yapılmamalıdır. Kaplanacak yüzey konstrüksiyonu düzgün ve düzenli ise levhalar konacakları yerlere göre aşağıda guruplandırılarak, değilse teker teker yerinde kesilir.

 

4- Kaplamaya başlamadan önce – varsa çatı düzeyi üzerindeki  kagir sıvaları, sıvadibi tespit düzeni, levhaları delerek geçecek imalat vb. tüm işler tamamlanmış olmalıdır.

 

5- Levhaların paralelliğinin bozulmaması, daha az ya da daha çok binmelerin önlenebilmesi için döşemeye başlamadan önce (En basiti 3/4/5 yöntemi ile saçağa/ yatay doğrultuyu dik doğrultu saptanıp) ilk olarak başlangıçtan 920 mm /levha genişliği) ve sonraki 873 mm’ler (levha örtme genişliği) boyalı bir ip yardımı ile işaretlenir.

 

6- Kaplamaya hakim rüzgar ve yağmur yönünün aksi yönünden başlanıp, saçaktan mahyaya ve hakim rüzgara doğru devam edilir. (kısa levha mahya kenarına, dar parça sondan bir önceki sıraya konur). İki yüzeyli çatılarda kaplamaya her iki yüzden  aynı zamanda başlanırç İki yüzdeki levha oluklarının aynı hizade olmaları ve kaplamanın tamamlanması ile mahya, saçak altı, yan köşe vb.parçaların aynı zamanda konmaları şarttır.

 

7- Her levha- altta kalan yan kenarda  1. Bombeden, üstte kalan yan kenarda 2. bombeden olmak üzere- alt ve üst baştan toplam 4 noktadan galvanizli kanca ya da tirfon vidalarla bağlanır (3) Delikler 11 mm. Olarak ve kesinlikle matkapla açılıp. (Çift kat kapalamalarda kolayca takılıp sökülebilmesi  için üst kat tirfonla bağlanmalıdır. Plastik contalar oluk bombeleriine uyumlu olarak konmalı, tirfon ve somunlar fazla sıkılmamalı, plastik başlıklar unutulmamalıdır.)

 

8- 160cm’den uzun levhalar sadece basınca  çalıyorsa ara aşığı bağlantı gerekmez. Ancak alt ve arkası açık uygulamalarda, çok rüzgarlı bölgelerde ve de askı kancası bulunmayan düşey kapalamalarda bu aşığa da bağlantı yapılır(4)

 

9- Aksesuar siparişlerinde kaplamanın sağdan sola mı yoksa soldan sağa mı olacağı ve eğim yüzdeleri mutlaka belirtilmeli, teslimat siparişe göre kontrol edilmelidir. Levhalar taşıttan özenle indirilmeli ve gölgelik bir yerde özenle istiflenmelidir. İstif yeri düzgün bir betonsa levhalar 100 adede kadar üst üste, uçları bir hizada olarak istiflenir.Aksi halde 160 cm.den uzun levhalar bir düzeyde 3 adet diğerleri 2 adet kadron üzerine konur ya da çok az bir eğimle dikine olarak da istiflenebilir. (Uçmamaları için bağlanmalı, üzerlerine ağırlık konmalıdır).

 

Firüzan BAYTOP

Y.Mimar 


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer