Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > Şantiye > Verimlilik
Şantiyede Verimlilik  

Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 

 • Fazla mesai çalışmaları genellikle düşük verimli çalışmalardır. üstelik saatlik ücretler yüzde elli ile yüzde yüz arası zamlıdır.

 • Araç arızalarını azaltmanın usullerinden biri, servis yollarının iyi kalitede olması ve bakımının sürekli yapılmasıdır. Lastik tekerlekli araçlar bakımsız ve kalitesi iyi olmayan yollarda kısa zamanda kullanılmaz hale gelirler.

 • Makinelere iş verilirken fazla zorlanmamasına özen gösterilmelidir.

 • Verimli ve başarılı bir üretim şantiye birimleri arasındaki koordinasyonla yakından ilgilidir.

 • Özellikle toprak işinde, yükleme ve taşıma kapasiteleri arasıda denge olmalıdır. Ekonomik bir toprak işi çalışmasının abecesi budur.

 • Yapılacak iş için kullanılan makinanın doğru seçilmiş olması gerekir. Gereksiz fazla kapasite atıl halde olmamalıdır.

 • Gündüz yapılması daha uygun olan işler gece vardiyasına bırakılmamalıdır.

 • Taşaron ekipmanları sanki şirketin ekipmanı imiş gibi kontrol altında tutulmalıdır.

 • Üretimlerdeki adam-sat ve makine-saat değerleri sürekli kontrol edilmelidir.

 • Özellikle yol inşaatlarında sanat yapılarının ve drenaj rögarlarının üzerinde kaçıncı kilometrede oldukları belirtilmelidir. Böylece herkes toplantılarda kolaylıkla ilgili bölgeyi gözünde canlandırabilir.

 • İçine boru döşenecek olan kanallar fazla bekletilmeden borusu döşenir ve dolgusu tamamlanır. Zamanla şevleri yıkılabileceği gibi yağmurdan da hasar görebilir. Şevlerin dik olması halinde bu durum daha belirgindir.

 • Drenaj kanallarının her türlü bağlantıları, tüm testlerin tamamlanması ile zaman kaybetmeden bitirilir. Böylece yüzeysel suların yapıya zarar vermeleri en aza indirilir.

 • Sonradan yapılması gerekli görülen kılçık drenler projesine olabildiğince uygun yapılmalı ve işlevlerin yerine gelmesi için uçların dışarıda kalmasına özen gösterilmelidir. Sonradan bozulan yollarda bu tür hataların payı büyüktür.

 • Bakım zamanı geldiğinde makineler atelyeye gecikmeden teslim edilmelidir.

 • Kış şartlarında alt yapısı iyi olmayan servis yollarına ince bir kaplama yapılmalıdır.

 • Soğuk havalarda makine ve ekipman motorlarının çalışması zaman alabilir. Zaman kaybını önlemek için atelye, bu makineleri mesai başlangıcından önce çalıştırılmalarını temin etmelidir.

 • Yapılan iş bir daha aynı işe dönülmeyecek gibi tamamlanmalıdır.

 • Makine ekipmanlarının operatör mahaline gerekli bilgi ve talimatları içeren yazılar rahatça görülen bir yere konur.

 • Reglaja, kazı ve dolgu bitiminden hemen sonra başlanmalıdır. Reglaj yapmadan bölgeyi terk etmek sonra o bölgeye yeniden mobilize olmak demektir.

 • Menfezlerdeki çalışmalar, menfezin işlevi sağlanıncaya kadar devam etmelidir. Aksi halde yağmur ve sel sularının tahliyesi mümkün olmaz.

 • Şevleri dik olan kazı yerlerinde yapılacak imalatlara hemen başlanmalıdır. Böylece bu imalatların kazıda olabilecek heyelanlardan önce bitirilmesi sağlanır.

 • Beton dökümü başlanmış temellerin sürekli beton şartı olmasa da, betonlama işlemi durudurulmadan tamamlanmalıdır.

 • Birimler arasındaki toplantılar prensip olarak çalışma saati dışında düzenlenmelidir. toplantılarda tutanak tutulup, katılanlarla, ilgililere tutanağın birer kopyası dağıtılmalıdır.

 • Bitkisel toprak hafrinde sonradan kullanılacak toprak mümkün olduğunca kullanma sahasının yakınına depo edilmelidir. Gereksiz taşımadan kaçınılmalıdır.

 • Beton boru, rögar gibi prefabrik üretimlerin üretim sahasından kullanılacağı yere kadar taşınmasında, yükleme ve boşaltmada oluşacak zayiatların en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Hiçbir zayiat %3'ün üzerinde olmamalıdır.

 • Çalışmalarda kamulaştırılmış bölgeye taşmamaya dikkat edilmelidir.

 • Herhangi bir dolgu işlemine başlamadan önce gerçeğe yakın bir metraj çıkarılmalı ve hacme göre yaklaşık kamyon sayısı hesaplanmalıdır. Kabarma katsayısı gözönüne alınmalıdır.

 • İnşaatın yapıldığı araziden önceden yapılmış altyapı tesisleri geçebilir. Elektrik kablosu ve havai hatlar, su boruları telefon hatları gibi. Bu tesislerle ilgili dairelere, işe başlamadan önce haber verilmeli ve gerkli altyapı deplasmanlarının en kısa zamanda gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır.

 • Çalışma sezonu bitiminde bazı saha müşhendisleri kesin hesap çalışmaları ile görevlendirilebilir. Bu tutum hem kesin hesabı hızlandırır hem de saha mühendisleri ile kesin hesaplarda çalışan mühendisleri birbirine yakınlaştırır.

 • Malzemeyi şantiyeden temin eden taşaronlar, belli bir zayiatın üzerinde bir zayiattan sorumlu olmalıdırlar ve miktara karşı gelen parsal tutar hakedişlerinden kesilmelidir.

 • Çalışma saatlerinde, çok acil bir durum olmadıkça sahadan hiç kimse büroya çağrılmamalıdır.

 • Kamyonların aşırı yüklenmesi sonucu yol kaplama yüzeyine dökülen kum, çakıl vs. gibi malzemeler kaplamanın hasar görmesine neden olur. Yolların temizlenmesi yanında kamyonların fazla yüklenmesi şantiye yönetimince önlenmelidir.

 • Başarılı ve düşük maliyette üretim yapmanın temel kuralı yapılacak işi iyi tanımak ve kullanılacak ekipmanı buna uygun olarak seçmektir.

 • Prensip olarak operatörler ihtisaslaştığı makina çeşidinden başka bir makinada çalıştırılmamalı ve buna zorlanmamalıdır.

 • Kötü hava şartları, uygun olmayan ödeme koşulları, proje değişikliği neden /veya nedenleri ile olabilecek iş duraklamalarında, nerelerde çalışabileceğimiz önceden kararlaştırılmış omalıdır.

 • İnşaat yapım metodunun ilgili işin başlamasından önce saptanmış olması gerekir.

 • Üretimin kalitesinden fedakarlık etmek tasarruf etmek değildir. kalitenin alt limiti şartnamelerde yazılıdır.

 • Proje etüdleri, arazi etüdü ile birleştirilirse sonradan istenmeyen süprizlerle karşılaşma olasılığı azalır.

 • Gelen yeni projeler hemen ilgililere dağıtılmalı ve işlerin hacmi hesaplanmalıdır.

 • Yaptığınız işin sözleşmesini en az iki kez okuyun

 • İhale sonrasında işin neden alınamadığı veya alınmış ise ikinci gelenle aradaki farkın ne olduğu ve nereden geldiği araştırılmalıdır.

 • İşverenden taleplerinizde haklı olabilmeniz için işin tarihçesini gösteren dökümanların korunduğu bir arşiviniz olmalıdır.

 • İş yaparken, iş programına göre iyi gidiyorsa bile acaba yaptığımız iş yapabileceğimizin maksimumudur diye düşünmeliyiz.

 • Bir bilginin dağıtımını gecikmeden gerçekleştirmeliyiz.

 • Çok sonra kullanılacak makina, ekipman ve malzemeyi şimdiden satın almayın. Ama gecikmeyin de. Bu politika bize finansmanda rahatlık sağlayacaktır.

 • Şantiye içinde dedikoduya konu olabilecek olayları hemen su yüzüne çıkarıp olumsuz bir havanın oluşmasına engel olunmalıdır.


 
 

 


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer