Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > DiğerSözlükler
Insaat Muhendisliginde sık kullanılan teknik terimlerin anlamları  Kaynak: İzmir İMO Şubesi

Yapı Yönetim Terimleri (İngilizce) Yapı Yönetim Terimleri (Türkçe)
Emlakçılıkla ilgili terimler Çimento Sözlüğü

1

ADERANS

:

Yapışma, bağlanma

2

ABSORBSİYON

:

Emme, absorbe etme

3

AGREGA

:

Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı

4

APLİKASYON

:

Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı   belirleme

5

ASMOLEN

:

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

6

ASMOLEN DÖŞEME

:

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme

7

ATAŞMAN

:

Proje  dışı yapılan işlerin belirtilmesi

8

BETON

:

Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi

9

BRÜTBETON

:

Çıplak, düzgün yüzeyli beton

10

AKS

:

İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık

11

ALİYNMAN

:

Hizaya getirme, aynı eksene getirme

12

ALKALİ AGREGA REAKSİYONU

:

Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

13

ANKASTRE

:

Bir ucu sabit kiriş, gömme

14

APSİS

:

Yatay koordinat

15

ARTER

:

Ana yol

16

BALAST

:

40-110 mm çapında kırmataş

17

BAYPAS

:

Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme

18

BEKO

:

Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör

19

BİMSBETON

:

Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

20

BİRİM AĞIRLIK

:

Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer

21

BLOKAJ

:

Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması

22

BORDÜR

:

Kenar taşı

23

BRANŞMAN

:

Bağlantı kolu

24

ÇİÇEKLENME

:

Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

25

DANSİTE

:

Yoğunluk

26

DEŞARJ

:

Boşaltma

27

DEVER

:

İç eğim

28

DİLATASYON

:

Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık

29

DOZ

:

Bir karışıma girmesi gereken miktar

30

DOZAJ

:

Ayarlama, düzenleme

31

DURABİLİTE

:

Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım

32

EKSKAVATÖR

:

Kazma ve yükleme makinası

33

ELASTİSE MODÜLÜ

:

Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer

34

ETÜT

:

Ön çalışma

35

FAY

:

Yer kırığı, yer çatlağı

36

FİLLER

:

0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz

37

FİNİŞER

:

Serme ve sıkıştırma makinası

38

FİRKETE

:

U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

39

FORE KAZIK

:

Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık

40

GABARİ

:

Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik

41

GAZ BETON

:

İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton

42

GERBER KİRİŞİ

:

Oynaklı (mafsallı) kiriş

43

 

:

 

44

GRONÜLOMETRİ

:

Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm

45

GROBETON

:

 Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton

46

HARÇ

:

Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi

47

İNTEGRAL

:

Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği

48

İNCELİK MODÜLÜ

:

Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

49

İSTİNAT DUVARI

:

Dayanma duvarı

50

KAPİLER BOŞLUK

:

Kılcal boşluk

51

KARKAS

:

İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

52

KAROT

:

Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek

53

KAVİTASYON

:

Su yapılarında rastlanan oyulma olayı

54

KAYAR KALIP

:

Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp

55

KLİNKER

:

Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün

56

KOMPAKT

:

Sıkı, katı, yoğun

57

KONSOL

:

1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça
2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi

58

KOROZYON

:

Kimyasal aşınma

59

KÜR

:

Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması

60

LENTO

:

Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş

61

LİMİT

:

Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram

62

LODER

:

Yüklenici, kepçe

63

LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

:

Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri

64

MAFSAL

:

Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

65

MASİF

:

1- Kaplama ya da doldurma olmayan
2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan

66

MESNET

:

 

67

MERTEK

:

Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar

68

MICIR

:

4-32 mm dane çaplı kırmataş

69

MOLOZ

:

Yapım yıkım artığı

70

MOMENT

:

Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi

71

NERVÜR

:

Diş, damar, kaburga

72

NERVÜRLÜ DÖŞEME

:

Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme

73

NERVÜRLÜ ÇELİK

:

Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik

74

NİVELMAN

:

Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi

75

PARAPET

:

Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları

76

PERMEABİLİTE

:

Geçirgenlik

77

POISSON ORANI

:

Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı

78

POROZİTE

:

1- Gözeneklilik
2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı

79

POZ

:

Kalem, çeşit

80

PREFABRİKASYON

:

Önyapım, ön üretim

81

PREKAST

:

Önceden dökülmüş

82

PRİZ

:

Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi

83

PUZOLAN

:

Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak

84

RADİJENERAL

:

Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel

85

RETORDER

:

Geciktirici

86

RİJİT

:

Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan

87

ROTARİ

:

Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası

88

RÖTRE

:

Büzülme

89

SEGREGASYON

:

Ayrışma

90

SEPTİK (ÇUKUR)

:

Sızdırmaz çukur

91

SLAMP

:

Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması

92

SOĞUK DERZ

:

Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik

93

SÖMEL

:

Temel pabucu

94

STATİK

:

1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
2-Dengeli

95

ŞAPO

:

Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir

96

ŞÖNT (BACA)

:

Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi

97

ŞÜT

:

Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama

98

TABLİYE

:

Döşeme plağı

99

TAŞERON

:

Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı

100

TRAS

:

Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf

101

TUVENAN

:

Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzmesi

102

TÜREV

:

Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı

103

UNİFORM

:

Tek biçim homojen eş dağılmış

104

VAKUMLU BETON

:

Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto

105

VİBRASYON

:

Titreşim

106

VİZKOZİTE

:

Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

 

Kaynak İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi http://www.imoizmir.org.trEğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer