Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu


 Ana Sayfa > Kütüphane > Türkçe Yayınlar
Türkçe Yayınlar   

Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 


 • Yapı-Mimarlık İnşaat Mühendisliği Terimleri Sözlüğü Dictionary Of Architecture Terms and Building E; Nuri Özbalkan Alfa Basım Yayım Dağıtım; Nisan 1999;
 • İnşaat Muhasebesi Yıllara Yaygın Özel (Yap-Sat) İnşaatlarda Ayrntılı Hesap Planları / Vergilendirme; İslam Çankaya Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; 1998;
 • Betonarme İnşaat Elemanları; Yalman Odabaşı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Ekim 1997;
 • İnşaat Taahhüt İşleri ve Muhasebesi; Selman Aziz Erden Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Ekim 1997;
 • İnşaat İmar İhale Hukuku Doktrin / Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Kararları lgili Mevzuat; Mustafa Reşit Karahasan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Mayıs 1997;
 • İnşaat İhaleleri Teklif Hazırlığı'97; Mehmet Fatih Özçelik Teknik Yayınevi; 1997;
 • İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi Açıklamalar-Hesaplar; Şakir Uğur Gözü Ve-Ga Yayınları; 1997;
 • İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi Mevzuat ve Asgari işçilik; Şükrü Kızılot Yaklaşım Yaynları; Nisan 1996;
 • İçtihatli İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri; Cengiz Kostakoğlu Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş..; Nisan 1995;
 • İnşaat Yönetimi; İsmet Sabit Barutçigil İnklap Kitabevi; 1986;
 • Her Şeyin Mimarı Var; Doğan Hasol           
 • Statik - Betonarme Proje Nasıl Yapılır? Mukavemet / Yapı Statiği / Betonarme / Proje Örneği; Mehmet Paçacı
 • Yapı Fiziği ve Malzemesi; Murat Eriç Literatür Yayıncılık; Nisan 1994;
 • Temeller Statiği ve Konstruksiyonu 1 Temel Bilgiler; Sadık Köseoğlu Eser Sahibinin Kendi Yayını; 1987;
 • İmalat Ansiklopedisi; Hidayet Erbil İnkilap Kitabevi; 1983;
 • Mühendisler için Mekanik Statik; Mehmet Hakkı Omurtag, Reha Artan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Ocak 1998;
 • Statik ve Grafostatik; Şerafettin Ali Oydak İnkilap Kitabevi; 1980;
 • Mühendislik Mekaniği Statik ve Dinamik Teori ve Problemlerle (Engineering Mechanics Statics and Dy; W. G. McLean, E. W. Nelson Güven Kitabevi Yayınları; 1979
 • Pratik Statik Cross Steinman ve Kani Metodları; Herbert Heide Uluğ Kitabevi Yayınları; 1974;
 • Yapı İşletmesi Şantiye Tekniği Maliyet Hesapları; Kerim Sunguroğlu Bilim Yayınları; Ekim 1996; Tükendi
 • Takımımızın Yeteneklerini Geliştirmede Proje Yönetimi; Jean Harris        
 • Proje Yönetimi ve Danışmanlık; Burhan Albayrak Alfa Basım Yayım Dağıtım; Temmuz 1998;
 • Daha İyi Nasıl... Proje Yönetimi; Trevor L. Young Timaş Yaynları; Austos 1998;
 • Yatırım Projeleri Analizi ve Yönetimi; Zekai Yılmaz Uludağ Üniversitesi Yayınları; Kasım 1997;
 • Güçlü Şirket Başarılı Yönetim Proje Yönetimi; Michael C. Thomsett Epsilon Yayınları; Mart 1996;
 • Stratejik Proje Yönetimi Başarıya Giden Yol; Margit Wermter Evrim Yayınevi; 1996;
 • Bireysel Öğretim ve Grup Çalışmalar (Dalton Plan ve Proje Yönetiminin Uygulanma Örnekleri); F. Mory İnkilap Kitabevi; 1991;
 • Yapı Projelerinin Yönetiminde Proje + Teknik Şartname + Birim Fiat - Anahtar Teslimi - Maliyet Artışı ; M. Emin Öcal Teknik Yaynevi
 • Betonarme Yapılar; Nahit Kumbasar, Zekai Celep Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; 1998;
 • Betonarme Yapılar Cilt: 1 Davranış ve Temel Bilgiler Yeni Afet Yönetmeliği (1997) ve TS 500'e Uyg; Adnan Kuyucular Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; 1998;
 • Betonarme İnşaat Elemanları; Yalman Odabaşı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Ekim 1997;
 • Betonarme Çokkatlı Yapılar; A. Necmettin Gündüz, Zeki Hasgür Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Güz 1996;
 • Betonarme Cilt: 2 Döşeme ve Temeller; Uğur Ersoy Evrim Yayınevi; Ağustos 1995;
 • Betonarme Cilt: 1 Temel lkeler ve Taşıma Gücü Hesabı; Uğur Ersoy           
 • Örnek Proje Çizimleri Mimari / Betonarme / Çelik / Ahap / Kapı / Pencere; Turgut Nedim Uluğ Teknik Kitaplar Yayınevi; 1985;
 • Alman Betonarme Şartnamesi (DIN 1045, 1978); Enver Çetmeli Teknik Kitaplar Yayınevi; 1981;
 • Yapı Statiği, Sonlu Elemanlar Metodu, Bilgisayar Destekli Sistem Analizi (Yap Mekaniği 1); Azer Arastunoğlu Kasumov Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Ekim 1997;
 • Yapı Statiği Cilt: 2; Adnan Çakrolu, Enver Çetmeli Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; Kasım 1996;
 • Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği; Hüsnü Can Bilim Yaynları; Haziran 1996;
 • Yapı Statiği 1 İzostatik Sistemler; İbrahim Ekiz Seç Yayın Dağıtım; 1995;
 • Yapı Statiği Cilt: 1; Adnan Çakıroğlu, Enver Çetmeli Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; 1995;
 • Yapı-Mimarlık İnşaat Mühendisliği Terimleri Sözlüğü Dictionary Of Architecture Terms and Building E; Nuri Özbalkan Alfa Basım Yayım Dağıtım; Nisan 1999;
 


 


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer