Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > Dr. Üzeyir Garih'in anısına

Dr. Üzeyir Garih'in anısına

Deneyimlerinden küçük bir seçki

Deneyimlerinden küçük bir seçki (2.Bölüm)

 

Üniversite Öğrenimi ve Uygulanan Meslek

 • Üniversitede yüzeysel kalmayan bir eğitimin üzerinde kısa süreli bir ek eğitimle tamamen farklı bir meslek edinmek mümkündür.

 • Etrafıma dikkat ediyorum. Başarılı kişilerin herbiri üniversitede diploma almak için değil öğrenmek için gece gündüz çalışmış kişiler.

 • Üniversite tahsili sağlam bir temel kurar. Derinliğine öğrenim beyinde bir düşünce mantığı bir ardaşık ve mantıksal fikir zincirinin tabanını oluşturur.

 • Kanımca yapılan bir işte başarı ve başarısızlık 1) Yapılan işi sevmede, 2) Sağlam ve nitelikli bir eğitim altyapısında, 3) Bu sağlam eğitim üzerine bina edilmiş kısa ve uzun süreli bir ihtisas eğitiminde yatıyor.

 • Hayatta başarı sevilen bir mesleğin uygulanması ile elde edilir.

 • Gençlere önerim, üniversite tahsillerini, branşları ne olursa olsun derinliğine öğrenip hazmedip özümsemeleri, mesleklerine hakim olunca sevdikleri bir işte, kurslarla veya işbaşında eğitimle bilgi kazanıp kendilerini adapte etmeleridir. Bu durumda başarı olasılığı yüksek olur.

Yeni nesile bakış

 • Türkiye için gelecek vadeden meslekler turizm, uluslararası finans, uluslararası pazarlama ve ticaret meslekleridir.

 • İki yıllık lise üstü eğitimle elde edilen, gümrükleme, sigortacılık, bankacılık, turizm rehberliği, halı ve mücevherat eksperliği, tıp sekreterliği, lojistik gibi meslekler sahiplerine büyük avantajlar sağlar

 • Yeni neslin değer yargılarını yadırgama yerine onları anlamaya gayret etmenin 45 yaşını aşmış kişiler için daha yararlı olacağına inanıyorum

 • Gençler diploma sahibi olmaktan çok meslek ve bilgi sahibi olmak için çalışırlarsa, üniversitedeki temel eğitim yeterlidir.

 • Ülke parasının devletin değil milletin olduğu unutulmamalı ve paranın sarfının gözetimi ve denetimi gençlerimizce sağlanmalıdır.

 • Gençlere iş hayatlarında politikacılara çok yaklaşıp, güvenmelerini önermiyorum. Politik etkilerle yükselenler, pozisyonlarını kısa süre sonra kaybedebilirler.

 • Yeni ve gelişmiş teknoloji ancak yabancı sermaye yatırımı ile gelir.

Mühendisler ve Mühendislik

 • Mühendis, öğrenimini yaptığı dalda çalışma zorunluluğunda olduğunu kesinlikle  düşünmemelidir.

 • Mühendislik bir matematik mantık, bir özel düşünce sistematiği kazandırır.

 • Mühendislik temel bilgileri üzerine finans, işletme, pazarlama ve benzeri meslekler kurulabilir.

 • Mühendis, kendi dalı ile ilgili işler kadar, sevdiği ve kendini yetenekli gördüğü branşlarda da mutlaka başarılı olacaktır.

 • Mühendisin başarısı, azim, cesaret ve sebatla öngördüğü işte çalışmasıdır.

İş'te Konsantrasyon

 • Büyük şirket cirosu yüksek ve çok adam çalıştıran şirket olmaktan çok, sermayesine göre veya çalışan başına büyük oranda kar eden şirkettir.

 • Şirketlerde gücü oluşturan en önemli faktörler, uzmanlaşma, yönetim, diversifikasyon ve konu üzerinde konsantrasyondur.

 • Bir kişiyi tek bir ana konudan sorumlu tutmak o kişiyi başarıya götürecektir.

Şirketlerde Sağlamlık

 • Batan şirketlerin hemen hepsi likidite darlığı veya politik etkenlerle batmışlardır.

 • Ekonomik sıkıntılar ufukta iken kurumların kimliklerini ayırarak uzmanlık alanları dışındaki yatırımlarını ve katı varlıklarını likidite ederek durdurmaları gerekir.

Kurumlarda verimi arttırma

 • Kurumda çalışan elemanların "..... Bey mutlaka bu işi çözer" şeklinde deyimlerle güvenlerini ifade ettikleri tadirde o kişinin atama olmasa dahi informal lider konumuna girdiğini hep gözledim.

 • Kurum içinde yetki delegasyonu, insiyatif verme, bilgi akışını kolaylaştırma, başarıya birlikte ulaşma imkanını verme ve başarıyı paylaşabilme, bireye güven, sevgi ve saygınlık kazandırır.

 • Yumuşak yönetim ancak denetim sistemlerinin iyi işleyişine bağlı olarak kurumu başarıya götürebilir.

Yöneticiye rehber deneyimler

 • Felsefeden bilim, bilimden teknik ve teknoloji, teknolojiden mal ve hizmet üretimi meydana gelir.

 • Kurum, mensuplarının birbiri hakkında değil birbirleri ile konuşmaları ile güçlenir.

 • Yöneticinin ana görevi adam yetiştirmektir.

 • Adam yetiştirmenin en pratik yolu, delegasyon, otonomi vermek ve kararları aldırıp onaylatmaktır.

 • En karlı iş dürüstlüktür. Dürüstlük eninde sonunda mulaka mükafat görür.

 • Rakiplerinizi insan olsun kurum olsun hiçbir zaman yermeyin. Onlardan iyi iseniz daha iyi olduğunuzu biraz sözle fakat çoğunlukla hareketlerinizle ve yaptıklarınızla kanıtlayın.

 • Çalışanlar dürüst olmalı, devamlı eğitime tutulmalı, kurum bilgileri konusunda ketum olmalı, dedikodudan kaçınmalıdır.

 • Kurum içi iletişimi geliştirin

 • Tenkit edilmekten kaçınmamalı; yapıcı tenkitler serinkanlı kabul edilmeli, alenen yapılmamalıdır.

 • İnsanları seviniz. Dost çevrenizi genişletiniz. Dostlukları çıkarınız için kat'iyyen kullanmayınız. Dostu ancak haklı davanızı uygun kişilere anlatabilmek için kullanınız

Üst Ast ilişkilerinde harmoni

 • Beyin fırtınası yapılarak kararın tüm ilgililerin katılımı ile alınmış görünmesi herkesi başarıya götürür.

 • Alaycı, istiskal edici, astlarına ince zekası ile pusu kurup onları müşkül mevkiye sokan yöneticilerin başarılı olduklarına pek rastlamadım.

 • Ben yerine biz ruhunu aşılayarak başarı veya başarısızlık ekibe mal edilmelidir.

Zihin Devrimi

 • Devletin görevi herkese iş ve aş bulma değil, herkesin ürettiği mal ve hizmeti satabileceği ortamı yaratmaktır.

 • Devletin, zümreler lehine teşvik, taban fiyat, şirket kurtarma gibi işler için vereceği paraların milletin parası olduğu unutulmamalıdır.

Ekonomi ve Siyaset

 • Ekonomisi zayıflayan ülkeler, güçlü devletlerin politik baskılarına maruz kalırlar.

 • Avrupa Birliği'ne giremeyişimizin olumsuz etkileri Türkiye-Mısır-İsrail-Filistin-Ürdün ekonomik ittifakı ile dengelenebilir. A.B.D. buna olumlu bakacaktır.

Resimli Çizgi Romanlar ve Karakter Oluşumu

 • Resimli veya çizgi romanlar, çocuk yaştaki karakterin formasyonunda önemli bir rol oynarlar

 • Çocukları genç yaşta tek adam egemenliğinden ekip çalışmasına yönlendirmek için, resimli veya çizgi romanlarda, tek başına çalışan kahramanlar yerine Tom Miks, Voltran gibi ekip çalışmasını örnekleyen takımlara yer verilmelidir.

Stratejik Planlama

 • Stratejik planda kimin neyi, ne zaman, kaça, hangi imkanlarla yapacağı ardaşık olarak programlanmalıdır.

 • Başarı, yapılanların öngörülenlere oranı şeklinde ölçülecektir.

İş Adamı ve Sanat

 • İş hayatında başarı, mantıkla duyguların en iyi şekilde dengelenmesinin bir sonucudur, Matematik mantığı, sanat ise duygusal düşünceyi geliştirir.

 • Firmalar büyüdüklerinde sanatı geliştirmeyi ve yaymayı bir sosyal sorumluluk olarak görmelidirler.

Genç yönetici adayları ile bir sohbet

 • Yetenek, fırsat ve zaman üçlüsü başarının temelini oluşturur

 • Yönetici, hedefi ve ona giden yolları belirleyen, bu yolları saptarken içinde bulunduğu durumun irdelemesini yapan, bu yollardan geçişin zamansal ve parasal plan ve programlarını düzenleyen, bu planları uygulayan ve bu uygulamada pratik zeka ve tükenmez enerjisini kullanan kişidir.

 • Yönetici hedefe götüren yolları seçerken uygun bir ekibi bir araya getiren, bu ekibi ahenk içinde, sürtüşmeden koordine eden, işi yönetme hevesine kapılmadan kişileri yöneten ve bu konuda insan zaaf ve davranışlarını bilerek emrindekilere hedefi ve işlerini tanımlayarak hedefe varmalarını sağlayan kişidir.

 • Üstün başarılar tolerans, alçak gönüllülük ve evrensel zihniyetle kabildir.

Kısa Kısa...

 • İş hayatında mucize yoktur ve beklenmemelidir.

 • Halka açılma, özelleştirme değildir. Yönetim özelleşmedikçe halka açılma bir aldatmacadır.

 • Faizleri hükümet karaları ile suni olarak düşürmek tüketim artışına ve döviz darboğazına yol açar. Tehlikelidir. Faizler güdümlü değil de doğal olarak düşerse borsa canlanır, ekonomi rayına oturur.

 • Yüksek öğrenimde üniversite araştırmaya, yüksek okullar uygulamaya, akademiler fikir bilimlerini geliştirmeye yönelik olmalı, eğitim programları farklılaştırılmalıdır.

Son söz............

 • Karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde yüce Atatürk'ümüzün "yalnız bir şeye çok ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak, milleti çalışkan yapmak, servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız çalışkanların hakkıdır" vecizesini hatırlatarak sizleri parlak bir geleceğin beklediğine inanıyorum......

 

Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer