Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > Ajandanız > İnşaat Sektöründe Bilgisayar...  

İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama ve Metot Örnekleri 

Yeni Yayın - Dr. Murat Kuruoğlu

 

İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama ve Metot Örnekleri 

Hepimiz şu ya da bu şekilde zamanımızı planlarız. Doğumla ölüm arasında geçen yaşamımızı en uygun biçimde kullanmaya çaba harcarız. Örneğin işe gitmek için kaç vasıta değiştireceğiz; ya da sinemaya gitmek için? Bir halkla ilişkiler uzmanıysanız veya sekreterseniz ya da işiniz diğer insanlarla çeşitli zamanlarda bir araya gelmekse zamanı kesinlikle düzenlemeniz gerekmektedir. Bu nedenle kendinize şu soruyu sorunuz ;

 

" Zamanımı gerçekten etkin kullanıyor muyum ? "

 

Bu  soruya vereceğiniz yanıt sizin hayata bakış açınızı ve kendinizi değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

 

Mühendisler bilimsel araştırmaların sonuçlarını teknolojik olgulara dönüştürmek, teknolojiyi toplumun ihtiyaçları ve mali sorunlar ile  bağlantısı içinde değerlendirerek ekonomi ile teknoloji arasında köprü kurmakla yükümlüdür. Bu husus, bölgesel veya ülkesel kıt kaynakların rasyonel ve verimli biçimde gereksinimleri karşılamak amacıyla sıralanmasını, dağıtılmasını, kullanılmasını, üretime kaydırılmasını, yeni üretim ve istihdam olanakları yaratılmasını sağlar. Böylece her meslek (mühendislik dahil) en uygunu (optimali) oluşturmakla yükümlü olup bu sorumluluğu yüklenenler yönetici konumundadırlar.

 

Kitap, inşaat sektöründe süresel planlama yapan veya öğrenenlere, süresel planlama araçları , terimleri ve örnekleri sunmaktadır. Eser İTÜ Yapı İşletmesi Anabilim Dalındaki 10 yıllık akademik ve sanayi deneyimi ile aynı Anabilim Dalının ve ITÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yapı İşletmesi eğitimi çerçevesinde Bilgisayar Destekli Planlama dersleri ürünü bir başvuru eser niteliğindedir.

 

Kitap inşaat sektöründe Proje Yönetiminin temelini oluşturan planlama, iş programı hazırlama ve denetleme konularını, her alt sektöre ait örneklerle açıklamaktadır. Eser öncelikle mal sahiplerine yönelik olup, mal sahipleri bu konu üzerinde durdukları taktirde yüklenicilerin planlamanın gereğini yerine getirdiği tartışmasız görülmüştür.

 

Bu çerçevede 1. bölüm proje yönetiminin alt başlıkları üzerinde temel bilgiler verildikten sonra, süresel planlama , planlama araçları ve bunlar arasında en çok kullanılan CPM tekniğini (örnekler ile) göstermektedir.

 

Kitabın 2. bölümü, inşaat sektöründe proje planlama sistematiği çerçevesinde, iş programı hazırlamada iş akışı, bu akış için gereken verilerin toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan tablolama sistemini, örnek üzerinde açıklamaktadır.

 

Kitabın 3. bölümü, çağın aracı bilgisayarın planlama çalışmalarındaki yeri ve işletmelerin proje özellikleri açısından yazılım seçimi hususunda bir başvuru kaynağı niteliğinde hazırlanmıştır.

 

Kitabın 4. bölümünde planlamacının bilgisayar yazılımından bağımsız olarak hazırlaması gereken veriler için 23 ayrı tip inşaat projesine ait veri tablo ve açıklamaları bulunmaktadır.

 

Kitabın son bölümü, planlamacıların başarıları açısından dikkate almaları gereken önerilere ayrılmıştır.

 

Kitabın ayrıca üç adet eki bulunmaktadır. Bunlardan ilki, proje yönetimine ait genel kabul görmüş tanımları kapsamaktadır. Bu tanımlarda  Amerika  Proje  Yöneticiler  Derneği  tarafından  yayınlanmış standartlarda kullanılan deyimler ülkemiz koşullarına uyarlamıştır. İkinci Ekte, planlama ile ilgili bilgisayar yazılımlarının İngilizce olması nedeniyle bu yazılımların genelinde ortak olarak kullanılan terimlerin Türkçe karşılıklarını ve açıklamaları verilmektedir. Üçüncü ekte süre tahminleri için pratikte en çok kullanılan inşaat iş kalemlerine ait adam saat değerleri bulunmaktadır.

 

Kitapta gerçek hayattan alınmış, uygulanmış örneklerdeki değerlerin kullanılmasında poz ve analizler dikkatlice incelenmeli, inşaatın tekrarlanmayan özelliğe sahip olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

 

                                                                  Dr. Murat KURUOĞLU

İnşaat Yüksek Mühendisi

İ.T.Ü.  İnşaat Fakültesi

Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

 

  Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer