Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > Ajandanız > Mimarlık ve Eğitimi Kurultayı

Mimarlık ve Eğitimi Kurultayı

3-4-5.12.2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu

 

KURULTAY’IN KONUSU ve AMACI:

Son dönemlerde evrensel boyutlarda da hızlanan toplumsal değişimler bağlamında “Mimarlık Sanatı” ve “Mimarlık Mesleği” de, dünyada olduğu gibi ülke ölçeğinde değişik platformlarda eğitimden uygulamaya değin yeniden tartışılmakta ve özellikle mimarlık alanında verilen eğitimin yeterliği konusu UIA’nın da gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. 

Özellikle mimarlığın “sanat” boyutundan giderek uzaklaşarak, sadece “teknisyen” düzeyine indirgenerek oldukça sığ bir bakışla eğitimin sürdürülmeye yönelmesi yanında “uzmanlaşma” adına mimarlık mesleğinin de bütünsellikten uzak parçalara ayrılması, uygulama üzerinde önemle durulması gereken çok karmaşık sorunları da beraberinde getirmektedir. Yakın bir süreçte deprem sorunsalı de yaşanarak acı biçimde görüldüğü gibi; çağdaş yapı tasarımında, mimarlığın tarihten ve geleneklerden gelen birikimlerini yeterince değerlendiremeyen bir “modernite”nin eğitimde giderek egemen olması, buna koşut olarak mimarlık ve şehircilik arasına örülmekte olan duvarın yarattığı kimliksiz yeni fiziksel mekânların üretilmesi ve bütün bunların “mimarlık” adına yapılır oluşu son derece düşündürücüdür.  

UIA 2005 yılı Kongresi’nin ülkemizde yapılmasının kararlaştırıldığı ve hazırlık yürütüldüğü  süreçteki tartışmalar, mimarlık alanında eğitimden-uygulamaya yeni açılımlarla ve yeniden yapılanma arayışlarını da gündeme getirmiştir. 

Mimarlık eğitimine alınan öğrencilerin seçiminden başlayarak bir yandan eğitim altyapısı gözetilmeden ve toplumun beklentilerine yanıt veremeyecek biçimde açılan ve her yıl sayısı artan mimarlık okulları ile öğrenci sayıları ve lisansüstü programları, diğer yandan yeterli formasyonu kazanamamış meslek elemanlarının yasa gereği başkaca bir koşul aranmadan mimarlık uygulamaları içinde yer alarak, meslek yaşamları boyunca güncel bilgiler edinme konusunda bir “Meslek İçi Eğitim” sisteminin bulunmayışı nedeniyle uluslararası mimarlık uygulamaları ile de örtüşmeyen mimarlık sorunlarının, bu meslekte yer alan aktörlerinin katılacağı bir “Kurultay” ortamında buluşması amaçlanmıştır. 

Meslek örgütü olarak, UIA’nın da bir üyesi olan Mimarlar Odası bu Kurultay’da; başta eğiticiler (öğretim elemanları) ve öğrenciler olmak üzere, mimarlık alanında yer alan tüm kesimlerin (tasarımcılar, uygulayıcılar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri vb.) katılımıyla, güncel koşullarda mimarlık eğitiminin mesleği uygulama bağlamına ağırlık vererek tartışılmasını ve eyleme yönelik önerilerle kazanımlar elde edilmesini beklemektedir.  

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı - I

Program

 

1.       Gün (3 Aralık 2001 – Pazartesi) 

 

10.00 – 11.15            Açılış:      

     

11.15 – 11.30                Kahve Molası

11.30 – 12.30                Kurultayın Teması ve Genel Sunuş: Hakkı Önel – Ayşen Ciravoğlu 

12.30 – 13.30                Yemek Arası

13.30 – 15.40                Panel: “Nasıl Bir Gelecek? – Nasıl Bir Mimarlık?”            Oturum Başkanı:  Doğan Hasol

 

1.       Yücel Gürsel

2.       Haydar Karabey

3.       Süha Özkan

4.       Haluk Şahin

5.       Hasan Şener

6.       Arif Şentek

 

15.40 – 16.00                Kahve Molası

 

16.00 – 18.00                “Mimarlık ve Mimarlık Eğitimine Genel Bakış”

 

                                    Oturum Başkanı:  Mine İnceoğlu

1.       Mimarlık Mesleğinin Sınırları Nelerdir? Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans Sorunları (Cengiz Eruzun)

2.       Mimarlığa Bağımlı Şehircilik, Şehirciliğe Bağımlı Mimarlık (Oktay Ekinci)

3.       60 Sene Öncesinden Baktığımızda Eğitim ve Uygulamada Gördüklerimiz ve Bir Model Önerisi (Ruhi Kafesçioğlu)

4.       Mimarlık ve Mimarlık Eğitimi Ortamla İlgilidir (Hülya - Ferhan Yürekli)

5.       Acaba Mimar Nasıl Yetişir? (Şevki Vanlı)

6.       TARTIŞMA

 

 

2.Gün (4 Aralık 2001 – Salı)

 9.30 – 11.00                 “Lisans Eğitimi” 

 

Oturum başkanı: Hülya Turgut

1.       Geçmişi ve Yöreselliği Gözeten Çağdaş Mimari İçin Eğitim (Ersen Gürsel)

2.       Daha İyi Bir Mimarlık Eğitimi Konusunda Bir Düşünce (Üstün Alsaç)

3.       Mimarlık ve Eğitimi Üzerine (Savaş Al)

4.       Mimarlıkta Uygulamaya Yönelik Eğitim Bilinci (Nilüfer Akıncıtürk)

5.       Mimarlık Eğitiminin Öz Gereklilikleri (Nezih Ayıran)

6.       TARTIŞMA

 

11.00 – 11.15                Kahve Molası

 

11.15 – 12.45                “Mimarlık Eğitiminde Nitelik ve Eşkredilendirme”

 

Oturum Başkanı: Yıldız Sey

1.       Akademik Performans (Necati İnceoğlu)

2.       Mimarlık Eğitiminde Eşkredilendirme (Sercan Yıldırım- Emel Düzgün)

3.       Yeni Bir Eğitim Programının Yapılandırılması (Ortak bildiri, sunuş: Orhan Hacıhasanoğlu)

4.       Mimarlıkta Toplam Kalite ve Lisans – Lisans Sonrası Eğitimdeki Yeri (Ertan Özkan)

5.       Akreditasyonda Farklı Sistemler (MİM-ED sunuşu, Türkan Ulusu Uraz)

6.       TARTIŞMA

 

12.45 – 13.45                Yemek Arası

 

13.45 – 15.45              “Lisansüstü Eğitimi ve Uzmanlık Alanları”

 

Oturum Başkanı:  Gürhan Tümer

1.       Mimarlıkta Lisansüstü Eğitimi (Ayfer Aytuğ, Zekiye Abalı)

2.       Mesleğin Çok Yönlü Değerlendirilmesi ve Ülkemizde Aydın Sorumluluğu (Sümer Gürel – Deniz İncedayı)

3.       Mimarlıkta Doktora Çalışmaları (Ömür Barkul)

4.       Yapı Üretimi Analizine Dayalı Mimarlık Eğitimi İçin Bir Model (Harun Özel, Tuğşad Tülbentçi)

5.       Türkiye’de Restorasyon Eğitiminin Sorunları (Neriman Şahin Güçhan)

6.      TARTIŞMA

 

15.45 – 16.00                Kahve Molası

 

16.00 – 18.00              “Eğitim Sürecinde Uygulama Deneyimi / Staj” 

           

                                    Oturum Başkanı: Mete Ünal

1.       Staj Komitesi’nin Raporu  (Emel Ardaman)

2.       Mimari Stajda Rotasyon (Metin Karadağ)

3.       Mimarlık Eğitiminde Stajın Önemi ve Öğrencilikten Mimarlığa Staj (Yeşim Kamile Aktuğlu Orbay, Müjde Altın, Nezihat Köşklük) (Birleşebilir sunuşlar)

4.       Bir Mimar Gözüyle Mimar Adayı Stajyerler (Uğur Tarhan)

5.       Bir Mimar Adayı Gözüyle Staj (Gökçe Baytok)

6.       TARTIŞMA

 

 

3.       Gün (5 Aralık 2001 – Çarşamba)

 

9.30 – 11.30                  “Meslek İçi Eğitim” 

 

                                    Oturum Başkanı:  Bülend Tuna

1.       Meslek İçi Eğitimin Amaçları (Teoman Aktüre)

2.       Meslek İçi Eğitim Modeli (M.Odası Komisyonu, sunuş: Güven Birkan)

3.       Meslek İçi Eğitim Deneyimleri (Murat Günaydın)

4.       Bir Sürekli Eğitim Merkezi Deneyimi (İsmet Kılıçaslan)

5.       Meslek İçi Eğitim Konularına Bir Yaklaşım (Enis Faik Arcan)

6.       Meslek İçinde Gelişme Olanakları (Doğan Tekeli)

7.       TARTIŞMA

 

11.30 – 11.45                Kahve Molası

 

11.45 – 12.45                “MİV / Eğitim Komisyonu’nun Sunuşu”

                                   

                                    Oturum Başkanı: Mustafa Kandil

1.       Mimarlıkta Uzmanlık Değerlendirmeleri: Dünyadan Örnekler (Ortak Çalışma, Sunuş: Semih Eryıldız)

2.       TARTIŞMA

 

12.45 – 13.45                Yemek Arası

 

13.45 – 15.40                “Mimarlık Mesleğinde Yetki ve Sorumluluk”

 

                                    Oturum Başkanı: Erdal Aktulga

1.       Meslek Sorumluluğu Bağlamında Yetki Kullanımı  (Umut İnan)

2.       Mimarlık Eğitim Sisteminde Kalite Boyutu (Mine Baran)

3.       Uzmanlık Sorunu (Harun Batırbaygil)

4.       Mimarlık Hizmetlerinin Ülkemiz Koşullarında Yapılabilirliği (Kubilay Önal)

5.       TARTIŞMA

 

15.40 – 16.00                Kahve molası

 

16.00 – 18.00                FORUM  / TARTIŞMA

Oturumu yöneten: Arif Şentek

 

Değerlendirme (Oturum başkanları + raportörler)

Hakkı Önel (yürütücü) – Ayşen Ciravoğlu (Raportör) – Arif Şentek (Genel Sekreter)

 

Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer