Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > Ajandanız > 

Ekonomik Bunalım ve İnşaat Sektörü

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD

 

31 Ekim Çarşamba günü  İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD, Conrad Otelinde Türkiye’nin önde gelen İnşaat Malzemesi Üreten Sanayicileri ve sektörde etkin dernek ve birlikler ile “Ekonomik Bunalım ve İnşaat Sektörü” konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda Türkiye ekonomisinin yaklaşık % 40’nı oluşturan inşaat sektörünün ve Türkiye Sanayisinin % 10’nu oluşturan İnşaat malzemesi üreticilerinin içinde bulunduğumuz ekonomik bunalım ile ilgili sorunları tartışıldı.

 

17 Ağustos depreminden sonra inşaatların durdurulması gibi alınan kararlar sonucunda  ekonomik bunalımdan önce devamlı daralan İnşaat Sektörü, Türkiye’de Şubat 2001 de başlayan ekonomik bunalımdan en yoğun olarak etkilenen sektör olmuştur. Ekonomik bunalım nedeniyle toplumun reel gelirinin azalması sonucunda konut yatırımlarına girişememesinin yanısıra, diğer sektörlerin ve kamu kuruluşlarının yatırım yapamaz durumda olması, Türkiye’de inşaat sektörünün durmasına neden olmuştur. Ayrıca, İnşaat sektörü diğer sektörlerin ekonomik durumları ile yakından ilgili olduğu için, ekonomik bunalımdan çıkması yavaş sürecek bir sektör özelliğindedir.

 

Toplantıda, ekonomik bunalımdan kurtulmak için inşaat sektörünün alacağı önlemlerin yanı sıra hükümetin acil olarak alması gereken  kararlar görüşülerek bu kararların nasıl uygulamaya başlatılabileceği tartışıldı. 

 

Hükümetin alması gereken önlemler olarak;

 •     Vergi vermeyen, sigortasız işçi çalıştıran, standart dışı kalitesiz mal üreten kimi üreticilerin yol açtığı haksız rekabeti önlemek ve inşaat maliyetlerini düşürmek üzere İnşaat Malzemesi sektöründe katma değer vergisinin (KDV) düşürülmesi,

 •     2002 Ocak ayından itibaren Avrupa Birliği entegrasyonu süreci içerisinde uyum yasaları olarak adlandırılan yasalar ile iç piyasada Avrupa standartlarına uyma zorunluluğu getirilirken, inşaat malzemelerinin uyum yasaları kapsamına alınması yoluyla haksız rekabetin önlenmeye çalışılması,

 •        İskan alanlarının planlanarak ihtiyaç sahiplerine satılması suretiyle hem devlete maddi katkı sağlanması, hem de  inşaat sektörünün canlanmasına olanak tanınması,

 •     Türk sanayicilerinin yurtdışında rekabete girişebilmeleri için sanayicilere elektrik doğalgaz ve hammaddelerin dünya fiyatlarından sunulması,

 •     Sanayicilerin yurtdışı tanıtımlarının desteklenmesi, yurtdışı fuar giderlerinin 3 de 2 sinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin hazine ve dış ticaret müsteşarlığının yönetmeliğine göre uygulanan bürokrasinin sadeleştirilmesi ve tanıtım masraflarının geri alınmasının süratlendirilmesi,

 •     Yurtdışı deniz ve demiryolu nakliye ücretlerinin dünya standartlarına getirilerek azaltılması,

 •     Yurtdışında iş yapan firmaların yurtdışı işlerinde çifte vergiden muaf tutulması,

 •     Yurtdışında bulunan ticaret müşavirliklerinin ve büyükelçiliklerinin iyi çalışarak   müteahhitlerin önlerinin açılması, müteahhitlerin inşaat yapmaya ağırlık verdikleri ülkelerde ticaret müşavirliklerinin açılması ve müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesi,

 •     Yurtdışı inşaat yatırımlarını teşvik edecek bir bankanın kurulması

konuları görüşülerek bu önlemlerin alınması için inşaat malzemesi sanayicilerinin ortak hareket etmeleri üzerine fikir birliğine varıldı.

 

İnşaat malzemesi sanayicilerinin alabilecekleri önlemler ;

 •     İnşaat malzemesi sanayicilerinin sivil toplum örgütleri ile bir platform oluşturarak, hükümete ve kamuoyuna inşaat sektörünün sorunlarının yaygın bir şekilde duyurulması ve bu yolla hükümetin gereken önlemleri bir an önce almasının sağlanması,

 •     Rekabet kurulu, defterdarlık, maliye bakanlığına sanayicilerin teker teker ve birlikte yoğun bir şekilde başvurarak vergi kaçağı ve haksız rekabet ile mücadele edilmesi,

 •     İhracatı arttırmak ve yurtdışı tanıtımı sağlamak üzere yurtdışındaki fuarlara katılıma ağırlık verilmesi

 •     İnşaat kalitesinin arttırılması ve, inşaat maliyetinin düşürülmesi için çalışılması ve enerji tasarrufu sağlamak üzere, gelişmiş ülkelerin uyguladıkları yeniliklerin Türkiye’de tanıtılması ve kamuoyunda ön  plana çıkarılması,

 •     İnşaat malzemesi sanayicilerinin bir konfederasyon bünyesinde toplanarak birleşmesi

konularında fikir birliğine varıldı.

 

Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer