Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > Ajandanız > İnşaat Yönetiminde Bilişim Yüksek Lisans Programı

İnşaat Yönetiminde Bilişim Yüksek Lisans Programı

İTÜ Bilişim Enstitüsü & Proje Yönetim Merkezi

Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

E-Posta grubumuz

 

     İ  s  t  a  n  b  u  l         T  e  k  n  i  k         Ü  n  i  v  e  r  s  i  t  e  s i

  B i l i ş i m   E n s t i t ü s ü       &      P r o j e   Y ö n e t i m  M e r k e z i

 

  İnşaat Yönetiminde Bilişim Yüksek Lisans Programı

   - AN EXECUTIVE MBA PROGRAM -

PROGRAMIN AMACI

İnşaat Yönetimi ve bu alanda kullanılan bilişim teknolojileri konularında kuramsal ve uygulamayı içeren yaklaşımları bütüncül bir anlayışla sunmak ve özel sektörle işbirliğine dayalı eğitimde mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.

Programda, sektördeki ve ilgili bilim alanlarındaki gelişmelerin sürekliliği ve hızı dikkate alınarak, katılımcıların bilgiye ulaşabilme, bilgilerini arttırabilme ve bu bilgileri sürekli derinleştirebilmelerine yönelik bir yaklaşım izlenmesi temel hedef olarak alınmıştır.

İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, YÖK’ün gereklerine uymakta ve uluslararası standartlarda, yönetim ve bilişim bilgi alanlarındaki bir yüksek lisans eğitimini, inşaat sektörünün yönetici kademelerine sunmayı amaçlamaktadır.

Bilişim alanındaki gelişmelerin global rekabeti daha da fazla etkileyeceği günümüzde, Enformasyon Teknolojilerinin böyle bir programın bütününde rol alması kaçınılmazdır. Bu hedefleriyle program;katılımcıların analitik, teknik ve yönetimsel becerilerinin artmasını ve sürekli gelişebilir hale gelmesini sağlayarak, inşaat sektöründe gelişmeye açık, esnek ve global bir bakış açısına sahip, lider yöneticiler yetiştirmektedir.

PROGRAMIN KATKISI

Yönetim ve Bilişim Teknolojileri konularında, inşaat sektörünün farklı çalışma alanlarında profesyonel eğitime ve uzmanlaşmaya artan talebi karşılamak,

 

İnşaat sektöründe yönetici kademesinde çalışanları proje yönetimindeki yeni anlayış ve kavramları tanıtan, stratejik karar verme ve bilişim teknolojileri gibi konularda donatan ve geliştiren bir eğitim olanağı sağlamak,

 

Program danışma kurulu üyelerinin ve onların temsil ettikleri firmaların deneyim ve görüşlerini programın içeriğine alarak ve sürekliliğini sağlayarak Türk İnşaat Sektöründeki problem ve talep edilen yönetim alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetişmesini sağlamak ve bu konuda dinamizmi  korumak,

 

Proje yönetimi ve bilişim teknolojileri konularında öğretim üyeleri ve sektörün ileri gelen kuruluşları arasında eğitim ve araştırma konularında işbirliği sağlamak ve kurulan bu ilşkilerle,

 

İnşaat sektöründeki bilgi ve deneyim birikimini sektörde çalışan yöneticilere aktarmak,

 

Programa katılanların eğitim sürekliliği ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri geliştirebileceği bir ortam sunmak,

 

Türk İnşaat Sektörü için son yıllarda önemi giderek artan ve özellikle yurt dışı firmalardan hizmet olarak satın aldığımız konuların (ihale yönetimi, sözleşme ihtilaflarının çözümü, FIDIC tipi sözleşmeler, vs.) profesyonel bir ortamda eğitiminin verilmesini sağlamak,

 

Yurtdışı üniversitelerle işbirliği kurarak benzeri programları ortak açmak ve üniversiteler arası değişim programları yapmak,

 

Benzeri programlarla ulusal ve uluslararası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

‘İnşaat Yönetiminde Bilişim’ programından mezun olanlara Yüksek Lisans Diploması (Ayrıca İngilizce olarak MBA in IT based Construction mezuniyet belgesi) verilir. Program YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu) tarafından onaylanmıştır.

Program, belirtilen amaca yönelik zorunlu derslerin dışında, katılımcıların inşaat sektöründe proje yönetimi ve inşaat sektöründe bilişim teknolojileri olmak üzere iki dalda uzmanlık kazanmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ders ve seminerler, İTܒnün ilgili fakültelerindeki akademik kadrosunun yanı sıra, yabancı üniversitelerden öğretim üyeleri ve yurt dışındaki profesyonel firmaların ilgili konulardaki uzmanları tarafından verilir.

İnşaat sektörünün önde gelen yerli/yabancı uygulayıcı firmalarının yöneticileri ders ve seminerlere eğitimci olarak katılmaktadır.

Program dili İngilizce’dir. Türkçe ders toplam 12 krediyi aşmamak kaydıyla açılabilir.

Programa, 4 Yıllık Lisans Eğitimini tamamlayanlar katılabilirler.

Programın 1. dönem sonuna kadar (sınav evrakı olmayan katılımcılar için) LES (Lisans Üstü Eğitim Sınavı)’ten en az 45 puan ve ÜDS, KPDS veya İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun açmış oldğu sınavdan en az 60 puan almak şartı aranır.

Sınıflar 30 kişiyi aşmaz; gerektiğinde paralel sınıf açılabilir.

Öğrenciler kendilerine verilen sifrelerle tüm ders notlarına, elektronik ders sunuslarına (ppt), okuma notlarına www.pym.itu.edu.tr  web sayfasından ulaşabilmektedirler. Ayrıca University of Salford ile yapılan prtokol çerçevesinde değişim programı uygulanmaktadır.

ZORUNLU DERSLER:

1.Dönem:

Managerial and Engineering Economics

Introduction to Data Structures, Algorithms and Programming

Introduction to Information Technologies

Construction Project Management

The Development of Organization Theory andIts Impact on Construction Management

 

2.Dönem

 

Case Studies in Construction Project Management

Analysis and Design of Information Systems

Quantitative Research Methods for Construction Management

Management Information Systems for Construction Management

Executive and Group Decision Making in the Construction Sector

 

UZMANLIK ALANINA GÖRE SEÇMELİ DERSLER:

 

Uzmanlık Alanı 1: Yapım Proje Yönetimi (Project Management in Construction)

 

Contract Administration

Construction Scheduling and Cost Management

Construction Law and Construction Contract Law (Yapı İşletmesi Hukuku)

Quality Management and Lean Construction

Current Economic Problems in Turkish and World Markets

Operations Management and Project Control

Organizational Behavior and Human Resource Management in the Construction Sector

New Trends in Construction Management

Current Problems in the Construction Sector

 

Uzmanlık Alanı 2: İnşaat Yönetiminde Bilişim Teknolojileri (IT in Construction Management)

 

Computer Applications in Construction Management

Decision Support Systems

Achieving Competitiveness through Information Technologies

Management of Information System Projects

Data Processing and its Optimization

Derslerin içerikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ekli katalogda ve  www.pym.itu.edu.tr adresinde bulunmaktadır.

YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER:

Programa University of Salford (İngiltere), University of Reading (İngiltere), Purdue University (ABD), George Washington University (ABD), Princeton University (ABD) gibi konu alanı ile ilgili önemli üniversitelerden öğretim üyeleri katılmaktadır.

 

Ayrıca programın eğitim kadrosu içinde İngiltere’nin ünlü hukuk firması James R. Knowles ‘ın üst düzey yöneticileri bulunmaktadır.

 

ÖĞRETİM KADROSU

 

Martin Betts (Prof., University of Salford)

Nüzhet Dalfes (Prof. Dr., ITU)

Hasan Dağ (Doç. Dr., ITU) 

Metin Demiralp (Prof. Dr., ITU)

Attila Dikbaş (Doç. Dr., ITU)

Trevor Drury (Procurement Manager, JR Knowles)

Roger Flanagan (University of Reading) 

Sir Michael Latham (Non Executive Chairman, JR Knowles)

Lerzan Özkale (Doç. Dr., ITU)

Stephen Pratt (Executive Director, Southeast Region, JR Knowles)

Arnold Reisman (Prof., Visiting Scholar, Sabanci University)

Yıldız Sey (Prof. Dr., ITU)

Miroslaw Skibniewski (Prof., Purdue University)

Zeynep Sozen (Prof. Dr., ITU)

Ziga Turk (Prof., University of Ljubljana)

Derin Ural (Doç. Dr., ITU)

Füsun Ülengin (Prof.Dr., ITU)

Veliye Yanlı (Doç. Dr., ITU)

Nurhan Yentürk (Prof. Dr., ITU)

 

DANIŞMA KURULU

 

Dr. Üzeyir GARIH (ALARKO)

Y.Müh. Ayduk KORAY (KORAY)

Sir Michael LATHAM (JR Knowles)

Dr. Orhan ÖCALGİRAY (ORMO)

Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER (İTÜ Rektörü)

Y.Müh. Kadir SEVER (METİŞ, TMB)

Dr. Şarık TARA (ENKA)

Dr. Erol ÜÇER (GAMA)

Dr. Sedat ÜRÜNDÜL (ATA)

2001 – 2002 Akademik yılı yürütme kurulu:  Dr. Attila Dikbaş (Koordinatör), Prof. Dr. Zeynep Sözen, Prof. Dr. Nüzhet Dalfes 

PROGRAM ÜCRETİ

ProgramIN 2001-2002 Akademik Yılı toplam ücreti 7.200.000.000.-TL`dir.  Dönem başlarında 3 taksitte alınacaktır.

Taksitler ve tarihleri:

15 Eylül 2001         = 2.890.000.000.-TL

05 Ocak 2002        = 2.890.000.000.-TL

10 Nisan 2001        = 1.420.000.000.- TL

Ön kayıt başvuruları 31 Ağustos 2001 tarihinde bitecektir.

Mülakatlar 10-12 Eylül 2001 tarihlerinde yapılacaktır.

Kesin Kayıtlar 13-21 Eylül tarihlerinde yapılacaktır.

24 Eylül 2001 tarihinde birinci dönem başlayacaktır.

 

Katılım şartları ve kayıt hakkında aytrıntılı bilgi için:

Tel:   0 212 285 70 76 – 79 (4 hat) Dahili:146 Aytaç Kişman (İTÜ-PYM Eğitim Programları Asistanı)  0 212 285 70 80    Burcu Şakar veya Ayhan Tokuri (Bilişim Enstitüsü Öğrenci İşleri) veya www.pym.itu.edu.tr   

Fax:  0 212 285 70 73,75

Elektronik posta adresi: pym@itu.edu.tr

Adres:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, Proje Yönetim Merkezi

Maslak 80626, İstanbul.

ÖNEMLİ NOT

İnşaat Yönetiminde Bilişim Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Akademik Yılı ön kayıtları 31 Ağustos 2001 tarihine kadar devam edecektir. Ön kayıt formuna (MBA Online Enrollment) www.pym.itu.edu.tr adresinden ulaşabilir ve ön  kayıt formunu tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

 Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer